จังหวัดสมุทรปราการเน้นมาตรการ 10 รสขม อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2565

จังหวัดสมุทรปราการเน้นมาตรการ 10 รสขม อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2565

จังหวัดสมุทรปราการเน้นมาตรการ 10 รสขม อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2565

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผลการตรวจตามจุดสกัด/จุดร่วมต่างๆ ตาม 10 มาตรการหลัก 1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม. หรือ มาตรการ 10 รสขม (ไม่สวมหมวกนิรภัย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ,เมาสุรา ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ,ไม่มีใบขับขี่ ,ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ,ขับรถย้อนศร ,แซงในที่คับขัน ,ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ) ได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ แล้วกว่า 13,000 คัน โดยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยแยกเป็น ไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด 1,011 ราย รองลงมาได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 919 ราย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 256 ราย, ขับรถย้อนศร 222 ราย ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 173 ราย , เมาแล้วขับ 145 ราย ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 51 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 20 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในวันนี้จะมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและฉลองปีใหม่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้การจราจรบนถนนมีความหนาแน่น จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และขอให้ร่วมมือปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร กินร้อน-ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ ไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพโรจน์ รอดนิล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ