ศูนย์ข่าวประกวดราคาสอบราคาจังหวัดสมุทรปราการ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่ประกาศ
งบประมาณโครงการ
(บาท)
309
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคานทับหลังเขื่อนกันดิน (เดิม) ซอยนครเขื่อนขันธ์ ๑๐ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
1,200,000
308
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร บริเวณศูนย์ ราชการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (หลังสนามฟุตบอลกองการศึกษา) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
5,600,000
307
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณลำรางสาธารณะ หมู่บ้าน พฤกษา ๒๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
3,000,000
306
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลเมือง แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
17,000,000
305
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหมู่บ้าน ร่วมรังสรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๖๑/๑ สิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
4,692,000
304
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.บริเวณคลองลัดชัย หมู่ที่ ๑ ตำบล แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
3,500,000
303
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยแสงชัย หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณซอยตัดถนนซอยวัดมหาวงษ์ สิ้นสุด โครงการบริเวณบ้าน เลขที่ ๑๒๗/๙๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
2,897,000
302
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนซอยวัดบางหญ้าแพรก สิ้นสุดโครงการบริเวณแม่น้ำ เจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
1,872,000
301
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
1,358,000
300
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง บริเวณ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
130,000,000
1   2   3   4   5       Next