ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: พระสมุทรเจดีย์

ป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นป้อมปืนแบบตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงการป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส โดยภายในบริเวณป้อมแห่งได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ผู้คนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวได้สามารถมาเดินชมความเป็นมาและเรื่องราวในอดีตที่บริเวณป้อมพระจุลแห่งนี้ได้