เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: เมืองสมุทรปราการ

เมืองโบราณตั้งอยู่ที่ ตำบล บางปูใหม่ อำเถอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ไปจนถึง รัตนโกสินทร์ ภายในเมืองโบราณจะเป็นการจำลองงานสร้างต่างๆ อาทิ โบราณสถาน วัด พระราชวัง โดยทำให้มีขนาดเล็กลงเป็น 3 ใน 4 ส่วน โดยประมาณ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง พระธาตุไชยา วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อยุธยา พระปรางค์สามยอด ปราสาทหินพิมาย พระแท่นที่ประทับ ศาลาแปดเหลี่ยม สวนไกรทอง ท้องพระโรงกรุงธนบุรี  เป็นต้น

เมืองโบราณ (Ancient City) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวบรวมงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ในหลายๆ ยุคสมัยที่ผ่านมา เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมและถิ่นฐานของตนเอง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดย นาย เล็ก วิริยะพันธุ์ เจ้าของธุระกิจวิริยะประกันภัย เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา