วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: พระประแดง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำให้มา นั่นก็คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดปากคลอง” ซึ่งเป็นวัดไทยพุทธเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยภายในวัดจะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ถือเป็นมรดกตกทอดของช่างฝีมือในยุคเก่า ที่ยังคงความสวยงามไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเดิมชมความเก่าแก่ของสถานที่แห่งนี้ นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถแวะเขเามากราบสักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์ที่ทรงมีพระพักตร์อันงดงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง