วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: พระประแดง

วัดไทยพุทธเพียงแห่งเดียวท่ามกลางวัฒนธรรมมอญและวัดพุทธรามัญในย่านพระประแดง ซึ่งสะท้อนสถาปัตยกรรมอันวิจิตรชดช้อยชวนตะลึงในทุกรายละเอียด สมสถานะพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งควบคุมงานก่อสร้างโดยพระยาเพ็ชรพิไชย (เกตุ) ผู้เป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่นี่ยังแปลกตาไปจากวัดอื่น ๆ ตรงที่พระอุโบสถไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันประดับงานปูนปั้นลายเครือเถาแต่งเครื่องลายคราม ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยนามว่า พระพุทธชินนาถศาสดา ขณะที่พระพุทธไสยาสน์ภายในพระวิหารก็เป็นต้นแบบของพระพุทธรูปที่สลักเสลาพระพักตร์ที่เต็มไปด้วยเส้นสายคดโค้งอันเปี่ยมเมตตา นิ่งสงบและละมุนละไมยิ่งเหนือบานหน้าต่างตกแต่งศิลปะตะวันตกเป็นภาพปริศนาธรรม นอกจากนี้ยังควรชมพระมณฑปกลางสระน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร พระพุทธบาทจำลองประดับมุกเป็นรูปพระพรหมและสัญลักษณ์ทางธรรมอื่น ๆ ที่รับรองได้ว่างามจับตาจนยากจะลืมเลือน วัดโปรดเกศเชษฐารามเป็นทั้งสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แหล่งสืบทอดธรรมะ โรงเรียนและโรงพยาบาล โดยมีพระสงฆ์รับหน้าที่เป็นหมอยาแผนโบราณหมอดูผู้ให้ฤกษ์ยามตามศรัทธา และกล่อมเกลาจิตใจชาวบ้านด้วยรสพระธรรม จึงกล่าวได้ว่าวัดคู่เมืองพระประแดงแห่งนี้ยังคงความสำคัญของวัด ในความหมายของการเป็นศูนย์กลางชุมชนในทุก ๆ ด้านอย่างแท้จริงตั้งแต่อดีตตราบจนทุกวันนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.