วัดศรีวารีน้อย

วัดศรีวารีน้อย

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: บางเสาธง

วัดศรีวารีน้อย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 62 ไร่ 89 ตารางวา ปัจจุบันพระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ (หลวงพ่อพระมหานิพล สิริธมฺโม ป.ธ.3) เป็นเจ้าอาวาส

วัดศรีวารีน้อยตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2441 โดยผู้ใจบุญ ถวายที่ดินให้สร้างวัดแก่พระภิกษุ ฉิม นุชสา เดิมมีนามว่า วัดจรเข้น้อย เพราะวัดอยู่ในเขตติดต่อระหว่างตำบลศีรษะจรเข้น้อยกับตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศรีวารีน้อย” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกมาแต่เดิมว่า วัดใหม่หลวงพ่อฉิม วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2461 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2461