วัดมงคลโคธาวาส

วัดมงคลโคธาวาส

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: บางบ่อ

วัดมงคลโคธาวาส หรือ วัดหลวงพ่อปาน ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ใกล้กับตลาดคลองด่าน เป็นวัดที่หลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 5 เคยจำพรรษาอยู่และพัฒนาวัด จนกลายเป็นวัดสำคัญของอำเภอบางบ่อในปัจจุบัน วัดมงคลโคธาวาส สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2300 เดิมมีชื่อว่า “วัดบางเหี้ยนอก” เนื่องจากตั้งอยู่ที่ตำบลบาง ยิ้ม ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อตำบลบาง ยิ้มเป็นตำบลคลองด่าน ชื่อวัดจึงต้องเปลี่ยนให้มีความไพเราะและเหมาะสมขึ้นเป็น “วัดมงคลโคธาวาส” มาจนเท่าทุกวันนี้ สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ก็คือ รูปหล่อของหลวงพ่อปาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กุฏิของท่าน รูปหล่อนี้ทำขึ้นก่อนที่ท่านจะมรณภาพ โดยประชาชนที่มีความเคารพบูชาในตัวท่านได้พร้อมใจกันทำขึ้นเพื่อไว้เป็นที่บูชากราบไหว้แทนตัวท่าน และในวันขึ้น 5 – 7 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี จะมีการอัญเชิญรูปหล่อของหลวงพ่อปานไปจัดงานนมัสการและปิดทองหลวงพ่อปาน ณ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงานของประชาชนจากทุกๆ ตำบลนั่นเอง นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งหันหน้าสู่คลองด่าน ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย