วัดปานประสิทธาราม

วัดปานประสิทธาราม

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: บางบ่อ

วัดปีกกา หรือวัดปานประสิทธาราม อยู่ริมคลองปีกกา อันเป็นรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายเชย ขุนเจ๋ง และ นายซัง มีซัง ได้เริ่มดำเนินการสร้างวัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2475  ทีแรกวัดมีชื่อว่า “วัดปีกกา” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดปานประสิทธาราม” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2499

วัดแห่งนี้ สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อปาน ทำให้ประชาชนเกิดศรัทธาท่านที่ได้ทำบุญกุศลเป็นอันมาก โดยวัดปานประสิทธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 สัญญลักษณ์เด่น ของวัด คือ หลวงพ่อปาน องค์ใหญ่ (ปัจจุบัน ฐานล่างยังไม่แล้วเสร็จ) และตลาดน้ำวัดปีกกา มีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤกษ์ ตั้งอยู่ริมคลองปีกา เป็นตลาดไทยสไตล์ย้อนยุค มีบริการนั่งเรือชมคลอง ท่านละ 50 บาท (เรือหางยาว)