พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

  • ประเภท: เชิงนิเวศน์
  • อำเภอ: พระประแดง

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ตั้งอยู่ในตำบลบางกะเจ้า อ.พระประแดง หรือในบริเวณคุ้งกระเพาะหมู ปอดของกรุงเทพ จุดประสงค์ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ปลากกัดไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ” ซึ่งนอกจากเนื้อหาด้านปลากัดและความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ได้จัดแสดงไว้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ เช่น คุณค่าของสถาปัตยกรรมเรือนไทยประยุกต์ การจัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีแหล่งกำเนิดจากแม่น้ำเจ้าพระยา สามล้อถีบ สัญลักษณ์ประจำเมืองพระประแดง เป็นต้น