พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: เมืองสมุทรปราการ

ถูกสร้างขึ้นด้วยอุดมคติ และเจตนารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมซึ่งผสมผสานกับเรื่องราวของพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานแห่งอารยธรรมของชาวไทยตั้งแต่โบราณ เพื่อปลูกฝังความเป็นไทย และความศรัทธาในพระศาสนาให้แก่ลูกหลานชาวไทย ทั้งยังถายทอดและเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้เป็นมรดกสืบต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยใช้วิถีสื่อด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและประณีตสวยงาม เป็นรูปช้างสามเศียร์ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และดึงดูดสายตาของผู้คนที่พบเห็นดุจมีมนต์ขลัง ภายในพิพิธภัณฑ์บ่างพื้นที่ออกเป็น 3 โซน คือชั้นใต้ดิน ชื่อว่าชั้นสุวรรณภูมิ ชิ้นกลาง คือโลก และชั้นบนสุด คือชั้นจักรวาล ที่นอกจากความสวยงามของวิจิตรศิลป์ และปะติมากรรมภายนในแล้ว ยังเงียบสงบเหมือนตกในภวังค์ เหมาะแก่การพักจิต คลายใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกอย่างแท้จริง