บ้านสาขลา

บ้านสาขลา

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: พระสมุทรเจดีย์

หมู่บ้านสาขลาเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีคลองสรรพสามิตไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ในอดีตที่นี่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ที่ทัพพม่าเคยยกผ่าน และในช่วงนั้นผู้ชายในหมู่บ้านได้ยกทัพไปช่วยสู้รบในพระนครกันหมด เหลือแต่เพียงผู้หญิง และเด็กเล็กเท่านั้น แต่กระนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้กลับทำให้สร้างวีรสตรีขึ้นมา เพราะผู้หญิงในหมู่บ้านทุกคนต่างช่วยกันจับดาบลุกขึ้นสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะในที่สุด จึงเป็นสาเหตุที่ให้เรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าหมู่บ้านสาวกล้า และเพี้ยนมาเป็นหมู่บ้านสาขลาจนถึงทุกวันนี้