ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

  • ประเภท: เชิงอนุรักษ์
  • อำเภอ: พระประแดง

ลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาจำหน่ายเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ภายในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น ตลาดเป็นซุ้มทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีอาหารอร่อยให้เลือกรับประทานมากมาย รวมทั้งสินค้า OTOP ที่สร้างสรรค์จากคนในชุมชนบางน้ำผึ้งและตำบลใกล้เคียง