ส่วนราชการและหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02 702 5021-4 Email : samutprakan@moi.go.th

โทรสาร :  0-2702-5021-4

WEBSITE : www.samutprakan.go.th

แผนที่ : > กดที่นี่ <

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2395-0114
โทรสาร : 0-2395-0114
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
ถนน ศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 0077  Email : samutprakan@dol.go.th
โทรสาร : 02 395 0606
WEBSITE : www.dol.go.th/samutprakan
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
36 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2338-1953-4  Email : bangpill60@gmail.com
โทรสาร : 0-2338-1616
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง
ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2463-2006 – 7  Email :
โทรสาร : 0-2463-2006
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์
ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2453-7151  E-mailLandspk_Prasamut@hotmail.com
โทรสาร : 0-2453-7184 

แผนที่ :
> กดที่นี่ <

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลาประชาคม ชั้น 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
0 2395 1823 – 4  Email : Samutprakan@dpt.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0 2395 2552
WEBSITE : www.pvnweb.dpt.go.th/samutprakan
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 19 ถนนศรีสมุทร ซอย 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ :  0-2395-2161  E-mail : cddsamutprakan@gmail.com
โทรศัพท์ :  0-2395-4968
WEBSITE www.samutprakan.cdd.go.th
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 3 ซอย 2 ถนน สุทธิภิรมย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2382-6040-2  E-mail : ddpm.spk@gmail.com
โทรศัพท์ :
0-2382-6040-2
WEBSITE: https://spk.disaster.go.th
แผนที่ :
>
กดที่นี่ <

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0-2389-0606  E-mail : admin@samutprakanlocal.go.th
โทรศัพท์ : 0-2389-0606
WEBSITE: https://www.samutprakanlocal.go.th/
แผนที่ :  > กดที่นี่ <

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
1/1 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ซอยวัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือ
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2388-0073  E-mail :
โทรสาร : 0-2702-8186
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดฯ
623 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2006-3029  E-mail :
แผนที่ :  > กดที่นี่ <

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซอย สุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2389-0856  E-mail : prd_sp@hotmail.com
โทรสาร : 0-2702-5373
แผนที่ :  > กดที่นี่ <

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ชั้น 3 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02 708 4840  E-mail :
แผนที่ : > กดที่นี่ <

โรงเรียนนายเรือ
204 ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2394-1994
โทรศัพท์ : 0-2475-3801
แผนที่ : > กดที่นี่

กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก
164 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0-2323-9911
โทรศัพท์ : 0-2323-9138
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 57 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ :  0-2475-0391,0-2457-6053 E-mail : chainarong.j@navy.mi.th
โทรสาร : 0-2475-6517,0-2457-6053
แผนที่ : > กดที่นี่ <

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๕ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐
โทรศัพท์ : 0-2418-0320 ต่อ 78001
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

สำนักงานสัสดี จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ. ถนนสุทธิภิรมย์ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง. จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2395-1582
โทรสาร : 0-2395-1582
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2395-5777  E-mail : smp@cgd.go.th
โทรสาร : 0-2395-4771
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรปราการ 1
290 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2389-5234
แผนที่ : >  กดที่นี่ <

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรปราการ 2
332 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2380-6300
โทรสาร : 0-2380-6328
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรปราการ 3
อาคารบางพลีบิวดิ้ง 99 ซ. บางนาตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2174-4241-60
โทรสาร : 0-2174-4242
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
274 ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2388-0500
โทรสาร : 0-2395-4500
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
59/3 หมู่14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2174-4073
โทรสาร : 0-2174-4073
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ  ถนน ศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2389-1257
โทรสาร : 0-2389-1257
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2134-0401
โทรสาร : 0-2134-0402
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0-2186-3765
โทรสาร : 0-2186-3766
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
989 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 183 1005  E-mail : samutprakan@mots.go.th
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2315-1115
โทรศัพท์ : 0-2315-1115
แผนที่ :>
กดที่นี่ <

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, ถนนสุทธิภิรมย์, ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 10270
โทรศัพท์ : 0-2395-4136
โทรสาร : 0-2382-6046
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงฯ
50 ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2462-5008
โทรสาร : 0-2462-6636
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงฯ
374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2462-5232,0-2818-5161  E-mail : baanphrapradaeng@dep.go.th
โทรสาร : 0-2818-5161,0-2818-5161
แผนที่ : > กดที่นี่ <

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
51 51 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2463-5963-4,0-2463-5975
โทรสาร : 0-2462-6422
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ
58 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2462-6755
โทรสาร : 0-2462-6756
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
31/1 ถนน ศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :02 389 5865  E-mail : paco_spk@opsmoac.go.th
แผนที่ : > กดที่นี่ < 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
3 ซอย ศรีสมุทร 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2389-2344  E-mail : samutprakan@doae.go.th
โทรสาร : 0-2395-4139
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 977 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2183-1012-4  E-mail : Cpd_samutprakan@cpd.go.th
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
666/1 หมู่ 6, ศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์, ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 10280
โทรศัพท์ : 0-2173-9229
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ
49 ซอย พระราชวิริยาภรณ์ 16 ลัดหลวง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2462-6157
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ
142 อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-2707-1665
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
96/21 หมู่3 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2384-7530
โทรสาร : 0-2755-8688
แผนที่ : > กดที่นี่ <

โครงการชลประทานสมุทรปราการ
367 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2323-9192
แผนที่ : > กดที่นี่ <

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
ตำบลคลองด่าน อำเภอบ่างบ่อ  จังหวัดสมทุรปราการ 10550
โทรศัพท์ : 0-2330-1213,0-2330-1516
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
978 หมู่4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมทุรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2183-1016 ต่อ 108
โทรสาร : 0-2183-1018
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
90/1 หมู่ที่14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2174-4002-3
โทรสาร : 0-2174-4004
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานขนส่ง ตำบล บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 323 4060
แผนที่ : > กดที่นี่ <

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
77 หมู่ 12 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02 397 4086  E-mail : samutprakan.doh11@gmail.com
โทรสาร : 02 397 4105
แผนที่ : > กดที่นี่ <

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
เลขที่ 194 หมู่ 4 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2330 1022-3   E-mail : Samutprakan@drr.go.th
โทรสาร : 0 2330 1021
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ
เลขที่ 170 ถนน ด่านเก่า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 2566-7
โทรสาร : 02 389 4884
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (ตึกใหม่) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 183 1050-3  E-mail : samutprakan.mnre@gmail.com
โทรสาร : 02 183 1050
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลาประชาคม ชั้น ๒ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 2155
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
อาคาร ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถ. สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 323 2110
โทรสาร : 02 323 2111
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สถานีอุตินิยมวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ
ซอยสุขุมวิท 119 (วิทยุการบิน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 10540
โทรศัพท์ : 02 174 4000
โทรสาร : 02 174 4001
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 183 1002
โทรสาร : 02 183 1003
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
3/1 ซอยศรีวิทยานอก ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 1148
โทรศัพท์ : 02 389 5961
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
596, ถนน สาย 5 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 707 7811-12
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 411 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2387-1728-32
โทรสาร : 0-2538-1634,0-2395-2863
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
596 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2707-7811-12
โทรสาร : 0-2707-7811-12 ต่อ 15
แผนที่ : > กดที่นี่ <

เรือนจำกลางสมุทรปราการ
333 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทรศัพท์ : 0-2313-7145
โทรสาร : 0-2313-7145
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
100/1 ซอย เทศบาลบางปู 119 ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2174-4023 – 5
โทรสาร : 0-2174-4026
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
1635, ถ. เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 3473
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
Thip Nimit Market 2 floor A building 176, ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 395 5990
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
1635, ถ. เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 3473
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ เบญจ บูรพา สุวรรณภูมิ สาย เก่า อำเภอ เมือง ฯ, ถ. สุขุมวิท ตำบล บางปู สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02 707 6103
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
34/4 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 380 1021
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากล       0-2380-1021-2                           –                                             06-1421-1718

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
34 ถ. สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 8088
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สุขาภิบาล 3 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 330 0142
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 5980
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 ถนนสุขุมวิท กม.52 ม.4 บางปู เมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 707 7641
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 34/6, อาคารวีระรอดเรือง (เดิม), ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัสมุทรปราการ, 10270
โทรศัพท์ : 02 394 0118
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 2885
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

กองบังคับการตำรวจน้ำ (รน.)
กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 2342
แผนที่ : > กดที่นี่ <

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 0600
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ
อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 382 6114
แผนที่ : > กดที่นี่ < 

เทศบาลนครสมุทรปราการ
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 382 6160   E-mail : saraban@samutprakancity.go.th
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ซอย ทรัพย์พัฒนา ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 186 5991
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
112 หมู่ 1 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย บางโปรง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 383 0000
แผนที่ : > กดที่นี่ <

การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ
386 ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 791 5200
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานประปา สาขาสมุทรปราการ
27 ซอย บุญศิริ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 1411
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ถนน ซอย สุทธิภิรมย์ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ : 02 395 0089
แผนที่ : > กดที่นี่ <

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
ซอย สุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 4116
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
103 อมรเดช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 707 7641 – 5
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สื่อมวลชนท้องถิ่น

ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         สำนัก                                             โทรศัพท์

นายพิสิษฐ์ ยุวไชยรุจน์                     หน.นสพ.เดลินิวส์                           08-1914-7957                

 

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดฯ / ผ.อ. นสพ.ปราการนิวส์ 

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์

นายคเณศ กมลพันธ์                           08-1356-330                

 

สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์

นายกสมาคม / อุปนายก

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์

นายนิธิโรจน์ ศุภกิตต์สิงหกุล             0-2540-5210                

 

โรงพยาบาล

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ              0-2173-8132-9                           0-2173-8551                        –

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

วิทยาลัยเทคนิคสมทุรปราการ           0-2323-9009                             0-2323-9010                      –

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ    0-2395-4055                             0-2387-0994                     –

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก           0-2707-1500                              0-2707-1944                      –

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     0-2453-7847                            0-2453-7848                      –

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

สำนักงาน ธ.ก.ส. สป.                         0-2389-5851                                 0-2389-5851                    –

 

ธนาคารทหารไทย

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

สาขาสมุทรปราการ                           0-2389-5917-9                          0-2389-5897                      –

 

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

สาขาสมุทรปราการ                           0-2387-1656                               –                                            –

 

สายด่วน

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

ศูนย์ควบคุมการจราจร                      197                                                –                                              –