ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

Email

office1@gmail.com

เบอร์โทร

081-2234566

หัวหน้าหน่วยงาน

นาย สมชาย สุวรรณานนท์