คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ

คำขวัญของจังหวัดสมุทรปราการ
Public Health and Public Utilities

การสาธารณสุขและสาธารณูปโภค

ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม