ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (3 พ.ค. 2567)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (3 พ.ค. 2567)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

เรื่อง  รัลสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน    ๒    ตำแหน่ง    ๒   อัตรา

๑. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย (คุณวุฒิ)      จำนวน     ๑     อัตรา

๒. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)              จำนวน     ๑     อัตรา

รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2567.pdf