ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีความประสงค์จะดำเนินการประเมินสมรรนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร