แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกรับ รางวัล“สําเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกรับ รางวัล“สําเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกรับ รางวัล“สําเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 รางวัลระดับกระทรวง

สอบถามข้อมูลได้ที่
อาจารย์เกศรา  สุพรศิลป์ชัย  โทร 086-7949923
อาจารย์โสภิดา วระนิล          โทร 086-4165589

คำแนะนำในการเสนอชื่อหน่วยงาน : ท่านสามารถเสนอชื่อหน่วยงานได้ไม่เกิน 3 หน่วยงาน

รายละเอียดได้ที่ https://register.thaichamber.org/question/481