แจ้งสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)