เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Navigation Operations Specialist