เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Personal Assistant to CEO และตำแหน่ง Communication Officer