เรื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566