ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้รับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้รับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้รับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

(บุคลากรทางการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565

ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เบอร์ 02-363-9800 ต่อ 833 ในวัน เวลา ราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)11ตำแหน่ง1