สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2564