สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 114 รายการ