สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 707 7641-5 ต่อ 11 กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ประกาศรับสมัครงาน