สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรจ้างเหมาในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัด ถนนสุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ดาว์นโหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร