สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏตาม ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการhttps://drive.google.com/file/d/1XIPtGjJf1HSz6KHWytijgw4fNGcl3SDw/view?usp=share_link