สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร