วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

 

คำกล่าว นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

 

รายระเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงาน กพ. https://www.ocsc.go.th/ethics/civil-servant