ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุน โครงการคนดี ศรีสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุน โครงการคนดี ศรีสมุทรปราการ

รายละเอียดและใบสมัครเอกสารประกอบimg-220620121420

โดยให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565