ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่3)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่3)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมประชุมเเสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผัง ในวันที่ 9, 12, 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยแบ่งกลุ่มดังนี้
?วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง A 502 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 วิทยาเขตบางพลี
(กลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง)
?วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
(กลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์)
?วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
(กลุ่มประชาชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/samutprakarn3urban/