ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดาว์นโหลดรายละเอียดการรับสมัคร