ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา

 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง