ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดประกาศการรับสมัคร