ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)

– ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษาฯ)

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  จำนวน 1 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศการรับสมัคร