ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน 3 อัตรา

วัน และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กรกฏาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-405-3853

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkrasop.go.th/