ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา