ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา   ในอัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมูที่ 5 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร 0-2313-7148

***รายละเอียดการรับสมัคร**