ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 16 มิถุนายน 2566 โดยสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารได้ที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ โทร. 02 – 313 – 7148
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=628134376018096&set=pcb.628137252684475