ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ

ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ

ด้วยเรือนจำกลางสมุทรปราการ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจัดจ้างโดยใช้เงินผลพลายได้จากการดำเนินงานฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร