ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา และพนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 28 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่