ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

  • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถติดต่อขอรับเอกสารใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ถนนเพชรหึงษ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่ได้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร00-2461-3163-4