ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา