ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตำแหน่งที่รับสมัคร สังกัดกองคลัง

พนักงานขับรถยนต์       จำนวน  ๑  อัตรา

 

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.pdf