ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับเอกสารใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำฝึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท สามารถสอบรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2461-3254