ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พนักจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา
พนักจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
ผู้ที่มีความสนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-337-1652
รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน