ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา