ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร